Flygmedicinsk mottagning för alla typer av flygmedicinska undersökningar

bild på Kent JohanssonKent Johansson är av Transportstyrelsen auktoriserad flygläkare.

För detaljer angående certifikatsbestämmelser och förnyelseintervall hänvisar vi till www.transportstyrelsen.se.
Där kan du även skriva ut "Ansökan för medicinskt intyg" (blankett L1630-7). V v fyll i denna före besöket.

När du kommer för undersökning ska du ha med dig följande handlingar:

  1. Legitimation
  2. Giltigt flygcertifikat
  3. Giltigt medical
  4. Flygdagbok
  5. Glasögonrecept ifall sådant är aktuellt
  6. Ansökan enligt ovan

Priser enligt prislista

Bokning sker helst genom Sigtuna Vårdcentrals växel 08-592 516 00, men du kan även kontakta Kent Johansson direkt 070-328 04 19.